Medlemskap

Årsavgifter för medlemskap 2022 är fastställda på höstmötet november 2021
Senior med full spelrätt
4 500 kr
Senior med full spelrätt (och Husskortet)
4 500 kr
Senior boende >6 mil <15 mil från Hussborg
3 580 kr
”Greenfee medlemskap” boende > 15 mil från Hussborg med årsgreenfee
3 050 kr

”Greenfee medlemskap” boende mer än 15 mil från Hussborg
(Reducerad greenfee 250 kr vid spel på Hussborg)

500 kr

”Greenfee medlemskap” boende inom 15 mil från Hussborg
inkl 5st greenfee biljetter.

2 300 kr
Junior t.om 17 år
1 295 kr
Junior 18-21 år
1 935 kr
Junior familjerabatt
200 kr
Studerande med studentkort (22-26 år)
2 235 kr
Passiv medlem utan rätt till spel
400 kr
Bli medlem nu

Husskortet är kopplat till ett spelrättsbevis som kan förvärvas/köpas av medlemmar som tidigare lånat ut pengar för finansiering av banan. Medlem som tidigare lånat ut pengar omvandlade lånereversen till ett A bevis och ett B bevis. Klubben har en lista på de som har A eller B bevis till salu, men klubben har inget med priset att göra. Klubben måste få vetskap om detta då registrering av innehavare måste ske på klubben för giltigt bevis.

Husskortet ger innehavaren förmåner inom hela anläggningen på Hussborg enligt följande:
Rabatt på ett lunchhäfte på Hussborg Herrgård.
Fri vagnsbod i mån av plats.
Rangekort som ger poletter till ett värde av 500:-.
Rabatt 50% på rumspris i mån av plats.

Medlemsansökan
Ansök om att bli medlem online eller maila oss dina uppgifter inklusive golf-ID till golf@hussborg.com
Medlemsansökan
greenfee-avgift

Senior 500 kr
Junior 250 kr

greenfee-samarbeten
Hussborg har greenfeesamarbete med flertalet klubbar i närområdet och samarbetena ser olika ut.