Medlemsansökan

Fyll i vår medlemsansökan för att bli medlem i Hussborg GK. Betalning sker efter godkänt medlemskap och enligt faktura. Ange gärna ditt golf-ID då uppgifter om tidigare klubbar samt handicap finns kopplat till detta.

  Ange dina kontaktuppgifter
  Typ av medlemskap

  Jag söker medlemskap som:*


  Information om tidigare medlemskap  Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna föra ett medlemsregister och skicka ut relevant medlemsinformation. De uppgifter vi lagrar om dig kommer från detta formulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är denna ansökan till ett medlemskap i Hussborg GK. Dina uppgifter kommer att sparas så länge ditt medlemskap är aktivt.
  De personuppgifter vi behandlar om dig delas inte med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
  Personuppgiftsansvarig är Gunnar Dahl, gunnar@hussborg.com, 070-385 13 13. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0691-324 80. Du når vårt dataskyddsombud på 070-385 13 13. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.