Utbildnings- & Regelkommittén

Grunderna i världshandicapsystemet

Ett snittsystem. Din exakta handicap är genomsnittet av de upp till åtta bästa av dina upp till 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf.

Max exakt handicap är 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Inkluderar alla typer av golfare.

Det finns inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt.

Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.

Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf).

Några av fördelarna

Mer rättvisande. Snittsystemet reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.

Kortare ronder. Du får registrera alla ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar när du inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål.

Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor, oavsett land.

Kommittén består av:
Ulf Stecksen, 073-086 07 19, ulfsteck@msn.com

Aktuellt

Klubbens Pro har hand om nybörjarutbildningen för grönt kort enligt den nya modellen från SGF. Syftet är att göra det enklare att få snabbare kontakt med spelet, komma ut på banan och få en egen upplevelse av vad spelet går ut på. Klubben ska anpassa utbildningen efter hur långt nybörjaren har kommit i sin egen färdighet för att få Grönt Kort.

SGFs onlineutbildning inbjuder till självstudier och ökad kunskap. Man kan sitta hemma och lära sig regler, golfvett och annat matnyttigt. Man får Grönt Kort efter genomförd nybörjarutbildning.
Pron har också hand om privatlektioner och kurser.

Verksamhetsplan utbildning 2023