Tävlingskommittén

Tävlings och regelkommittén ansvarar för planering av all tävlingsverksamhet och lägger in beslutade tävlingar i starttidsprogrammet i samråd med banägaren. TEK hanterar även följande delområden. Klubbdomare, priser och prisutdelningar, banans markeringar, samt delegerar till övriga komitteér de tävlingar som gäller junior, dam och senior.

När det gäller följande ärenden hanteras dessa i samråd med Ulf Stecksen: Tävlingsbestämmelser, lokala regler, lokala bestämmelser samt bestraffningsärenden, tävlingsledare, handicaprevideringar

Golfveckan: Planering av golfveckan är delegerad till kommittén.

Kommittén består av:

Sammankallande och ordförande

Mats Olofsson mail mheo@telia.com

Aktuellt

Har ni ideer gällande tävlingar eller synpunkter som kan vara värdefulla för tävlingskommitten så tveka inte att kontakta någon av ovanstående personer.

Verksamhetsplan tävlingskommittén 2023

Verksamhetsberättelse tävlingskommittén 2022A