Seniorkommittén

Kommittén (OK) ansvarar för aktiviteter riktade mot klubbens oldboys, oldgirls och veteraner. OK lägger sin egen tävlingsverksamhet och planerar in den i starttidskalendern i samråd med TEK. OK har även rollen att samverka med övriga klubbar i närområdet när det gäller tävlingar och klubbutbyte för seniorer. OK är även behjälplig med uppgifter inom olika områden genom samråd med övriga kommittéer.
Kommittén består av:
Hans, Sten-Ove och Janne, 070-220 34 49.

Aktuellt

Nu är det dags för Seniorgolf 2022

Hej, torsdag den 2: juni kl 9.00 kör vi igång seniorgolfen. Gå in och anmäl dig på ”Min Golf”, anmälan är redan öppen. Hans, Sten-Ove och jag ansvarar för tävlingarna 1 månad var i sommar men vi behöver 1 till.
Ring till mig om du är intresserad. Janne 070-220 34 49