Seniorkommittén

Kommittén (OK) ansvarar för aktiviteter riktade mot klubbens oldboys, oldgirls och veteraner. OK lägger sin egen tävlingsverksamhet och planerar in den i starttidskalendern i samråd med TEK. OK har även rollen att samverka med övriga klubbar i närområdet när det gäller tävlingar och klubbutbyte för seniorer. OK är även behjälplig med uppgifter inom olika områden genom samråd med övriga kommittéer.
Kommittén består av:
Hans, Sten-Ove och Janne, 070-220 34 49.

Aktuellt

Nu laddar vi för säsongen 2023

Janne 070-220 34 49

Verksamhetsplan seniorkommittén 2023[4166]