Juniorkommittén

Juniorkommittén (JK) ansvarar för träning, tävling, läger samt leder all verksamhet riktad mot klubbens juniorverksamhet. JK har också ansvar för att genom sina aktiviteter locka nya ungdomar till golfen. JK har ansvaret för att klubbens juniorer kan delta vid tävlingar inom distriktet samt även delta i distriktets aktiviteter för att höja intresset för golf hos juniorer. Junior är man upp till 21 år.
Kommittén består av:
Till vår hjälp har vi ett löst sammansatt nätverk av intresserade föräldrar och medlemmar i klubben. Var och en kan bidra med sitt, ingen har krav på sig att göra mer än vad man förmår och vill. Vårt arbete bygger på att alla är inbjudna och inkluderade i vår verksamhet.

Aktuellt

I dagsläget har vi två grupper: HCP är den grupp som har kommit en bit i sitt golfande och har officiellt handicap. Golfkul är den grupp som i regel inte har officielt handicap eller är nya golfare.

VerksamhetsplanU 2023 Golfen

Verksamhetsberättelse ungdom Hussborg 2022

Golfäventyret
Golfäventyret är barnens väg in i golfen. Genom att träna och stegvis ta sig igenom olika roliga utmaningar lär sig barnet att spela golf utifrån sina egna förutsättningar.
läs mer