Damkommittén

Damkommittén strävar efter att ha en verksamhet där man, på ett lättsamt sätt, får prova på olika tävlingsformer samt utveckla sin golf. Kommittén planerar säsongen med olika tävlingsformer och ansvarar för genomförandet. Alla damer är välkomna oavsett ålder och handicap! Vi brukar vara en blandad skara på våra träffar, vilket är väldigt trevligt.
Kommittén består av:

Monica Berglund 072-575 48 97, Catarina Widmark 070-563 38 08 och Veronica Neiström 072-525 25 32 (tillika swishnummer)

facebook-grupp