Bankommittén

Bankommittén (BK) är styrelsens organ för att i samråd med banägaren verka för att golfbanan har högsta möjliga finish och att skyltar och märkningar är korrekta. BK administrerar hålvärdar för banans hål. BK har tät kontakt med banans Course Manager och redovisar möten och aktiviteter i styrelsen.
Kommittén består av:

Ordförande: Tord Ericson
Ledamöter: Tore Åkerberg, Åke Holmstrand, Donald Hedin, Christer Wirén.